Пиджин на Хавайските острови

Пиджин-третият език на Хавайските острови

Пиджин е хавайски английски и звучи по следния начин- Ей, как е? К'во стаа с тебе? Не мо'еш ли говори Пиджин? (Зрдавей, как си? Какво става с теб? Не можеш ли да говориш Пиджин?).Няма друго място на света, освен на Хавайските острови, където да чуете подобно говорене. Затова и езикът Пиджин се смята за местна атракция. Ако родния ви език е английският ще разбирате местните, когато ви говорят. Но ако английският не е вашият роден език, може да ви е трудно да ги разберете.

След като много от туристите намират Пиджин за много интересен и забавен. Много туристически компании наемат за свои агенти местни , които говорят Пиджин. Докато информират заинтересованите туристи за офертите , които фирмата предлага, агентите говорят с много забавен акцент и туристите наистина харесват това, и следователно шансът, да използват услугите на тази агенция, се увеличава.
Всъщност Пиджин има своя собствена лексика и граматика.В книжарниците може дори да си купите Пиджин речник и Библия наречена "Книгата на Исус" , която е напълно написана на Пиджин.

Пиджин произлиза от работниците на плантациите, които дошли на Хавайските острови през 19 век. Китайско, Японско ,Португалско и други влияния са помогнали за формирането на Пиджин в днешния му вид.

Някои често използвани думи и фрази на Пиджин
Brah/bruddan: Брат или приятел. Повечето мъже на острова се обръщат един към друг по този начин. Произнася се "бра"/"брy-дан"

Broke da mout: вкусно
Произнася се "броук дъ маут"

Bumbucha: много голям
Произнася се "бум-бу-ча"

Chicken skin: страшни истории
Произнася се "чи-кън скин"

Fo' what: защо
Произнася се "фо уат"

Fo' real: наистина
Произнася се "фо риъл"

Garans: гарантирано
Произнася се "ге-рънс"

Grind: да ядем
Произнася се "грайнд"

Hana hou: още веднъж
Произнася се "ха-на хоу"

Hele on: хайде, размърдай се
Произнася се "хе-ле он"

Howzit: Как си?
Произнася се "хау-зит"

Huhu: ядосан , гневен
Произнася се "ху-ху"

Keiki: дете
Произнася се "кей-ки"

Kokua: грижа, помощ
Произнася се "ко-ку-а"

Like beef?: Искаш да се бием ли?
Произнася се "лайк бийф"

Lolo: глупав, луд
Произнася се "ло-ло"

Lua: баня
Произнася се "луа"

Moke: голям,здрав местен жител
Произнася се "мо-ке"

Nevah: никога
Произнася се "не-ва"

Opake: дух,призрак
Произнася се "о-па-ке"

Opu: корем
Произнася се "о-пу"

Okole: задни части,задница
Произнася се "о-ко-ле"

Ono: вкусно
Произнася се "о-но"

Pau: завършено,готово
Произнася се "па-у"

Pupus: мезе, разядка
Произнася се "пу-пус"

Spahk: виж , гледай
Произнася се "спак"

Stink Eye: много мръсен,зъл поглед
Произнася се "стинк ай"

Talk stink: да обидиш някого много грубо
Произнася се "тоок стинк"

Tita: много жилаво,кораво момиче
Произнася се "ти-та"

Tutu: баба
Произнася се "ту-ту"

Tutu kane: дядо
Произнася се "ту-ту ка-не"

Whaddsdascoops: Какво става?
Произнася се "уадс да скупс"