Хавайската фауна


Животни на Хавайските острови

Тъй като местната фауна се развивала в отсъствието на хищници или други конкуренти, тя не развила естествени защити, като бодли, отрови или маскировка.Когато първите Полинезийци пристигнали на Хавайските острови, между 500-та и 800-та година, учените твърдят, че са открили 67 различни ендемични вида хавайски птици, една трета от които се смятат за изчезнали.

Учените не открили влечуги, земноводни, комари, въшки, бълхи и дори хлебарки. Били открити само две местни видове бозайници- прилепите "хоъри" и тюленът- монах. Прилепите "хоъри" случайно са мигрирали на Хавайските острови от Северна или Южна Америка.

Хавайският тюлен- монах, родственик на тюлените, обитаващи топлите води на Карибите и Средиземноморието, бил почти унищожен от хората, заради кожата и маста му, през 19-ти век. Популацията им в днешно време се радва на леко увеличение.

Много от животните на Хавайските острови развили специални приспособления към новата си среда и по този начин еволюирали в нови видове. Днес, почти 90% от фауната на Хавайските острови е съставена от местни видове, което означава, че се срещат само и единствено там.

На определени места на Хавайските острови се извършват земеделски проверки от правителството и се унищожават нежеланите видове, за да се запази екологичния баланс. Може би най- добрият пример за това е фактът, че на Хавайските острови има изключително малко видове змии, но дори те са подложени на постоянни кампании за тяхното унищожение.

Хавайските острови са обитавани от няколко местни видове бозайници и по- голямата част от островите е дом за диви прасета, коне, овце и кози, донесени от ранните заселници. Най- вероятно на остров Мауи ще имате възможността да видите застрашения вид гъска "нене" и редкия вид растение филодендрон.

Остров Мауи е известен също като мястото, където може да се наблюдават гърбави китове, когато се завръщат по родните си места.Остров Кауаи е убежище на най- големия брой видове птици на Хавайските острови. Това е и единствения остров, на който няма мангусти, които крадат яйцата на птиците, които гнездят по земята.

Един от двата местни видове бозайници е прилепът "хоъри", който живее в щатския парк Коке.Хавайския тюлен- монах понякога излиза на безлюдни брегове, за да се препича на слънце. Дивите прасета, козите и черноопашатите елени не са местни бозайници, но са обект на лов.

На остров Хавай, в долината Уайпио скитат диви коне, див рогат добитък пасе на склоновете на Мауна Кеа, докато диви прасета, кози и овце обитават вътрешността на острова.

Дребна порода кенгуру, освободена по погрешка през 1916, се заселва в долината Калихи. Въпреки, че рядко се забелязват, тази малка порода кенгуру предизвиква интерес в зоолозите, защото тези животни може да се окажат изчезващ подвид в Австралия, откъдето и произлизат.

През последните 200 години, много видове птици се превърнали в изчезващи видове и Хавайските острови са на първо място по този показател. От 67 местни вида, 23 са изчезнали и 30 са застрашени от изчезване.Дори хавайския гарван и алалата са застрашени.

Аео е Хавайското наименование на птицата кокилар- 16 инча дълга с черна глава и черна покривка, бяла долна част на тялото и дълги розови крака- може да бъде видяна в защитените блата, като Канаха Уайлдлайф Сенктчуъри в Мауи ( където живее съвместно с Хавайската белочела водна кокошка), Кеалиа Понд в Мауи и Националния парк за диви животни в Кауаи, където също живее Хавайската патица.

Нене е Хавайската щатска птица. Била е на ръба да изчезне, но е била спасена, благодарение на строги закони за защита и контролирано размножаване. Приблизително 500-те Нене могат да бъдат видени само на три места: Националния парк Халеакала (Мауи), Щатския парк Мауна Кеа и на склоновете на Мауна Кеа на остров Хавай.

От семейството на влечугите, няма как да не споменем гекона. Това малко гущерче е с дължина около 4 инча. То живее спокойно в домашна среда и всъщност е хубаво да го имате вкъщи, защото на практика не може да ви нарани, а и обича да се храни с хлебарки. И така ще си имате природна защита от хлебарки.

Около 680 вида риби обитават водите около Хавайските острови. От всички тях, около 450 вида остават близо до рифовете и плитчините. От около 450 вида рифови риби, около 27% са местни видове, които не се срещат никъде другаде.

Отнело милиони години на островите да се издигнат над водата и океанските течения,основно от Югоизточна Азия- донесли хиляди морски животни и растения на Хавайските рифове. От всички тях, приблизително 100 вида се адаптирали и се развиват нормално.

Морената и едрата морска змиорка са най- често срещаните змиорки на Хавайските острови. Морените обикновено са спокойни, освен когато са провокирани или има храна наблизо. За нещастие, морените са хранени от гмурци и сега тези змиорки свързват гмурците с храна. Така че , могат да станат агресивни.

Риба папагал, една от най- големите и разноцветни от рифовите риби, може да достигне дължина до 30 инча. Лесно се забелязват- техните предни зъби са съединени, изпъкнали напред, което им позволява да се хранят като изтръгват водораслите от скали и корали.

Скалите и коралите минават през системата на рибата папагал и остатъчните материали, които рибата не може да преработи, се превръщат във фин пясък. В действителност по- голямата част от белия пясък на Хавайските острови са отпадъци от рибата папагал. Една възрастна риба папагал може да произведе един тон пясък годишно. Местните видове риба папагал включват жълтоивичестата, кралската и очилатата.

Гърбавите китове са известни посетители, които идват на Хавайските острови за да създадат ново поколение всяка година в началото на Ноември и остават до пролетта (Април), след което се завръщат в Аляска. На всеки остров, може да отидете на пътуване с кораб и да наблюдавате китовете.

Може да видите китовете от брега, тъй като гърбавите китове достигат до 45 фута дължина, така че, когато някой кит изпълни така характерните скокове над водата, човек може да го види от мили разстояние. Гърбавите китове са сред най- големите китове, обитаващи Хавайските води, но други, като кит пилот, кашалот, косатка, широкомуцунест делфин, косатка джудже, клюномуцести китове може да се видят през цялата година, особено при спокойни води близо до бреговете на остров Хавай.

Около 40 различни вида акули обитават водите заобикалящи Хавайските острови, като се започне от напълно миролюбиви китови акули, които нямат зъби и са дотолкова покорни, че позволяват на гмурците да се държат за голямата им гръбна перка и да плуват заедно с тях, и стигнем до не толкова покорните и невероятно редки велики бели акули.Най-често срещани акули в Хавайското крайбрежие са белоперата , черноперата и сивата рифови акули.